Arctix 100 Obrázky

Zde jsme shromáždili několik příkladů různých fasád s Arctix 100.

Kontaktujte nás, pokud chcete adresu pro Arctix fasáda blízko vás.

Arctix 100

Odvětrávaná fasáda - od roku 1970

Nejstarší schválení typu ve Švédsku, Sitac č. 1356/70

V současné době také evropské schválení
ETA 16 / 0847

Schválený systém až do výšky budovy 100 metrů