Arctix 200 Obrázky

Zde jsme shromáždili několik příkladů různých fasád s Arctix 200.

Kontaktujte nás, pokud chcete adresu pro Arctix fasáda blízko vás.

Arctix 200

barevný betonový kámen

Bloky jsou po celém povrchu barevné, s hladkým nebo mírně strukturovaným povrchem

Typ schválený společností Sitac podle části BBR 6: 532, 5:63, 5: 631 a BKR sekce 2: 111 (Důkaz č 1356 / 70)