Arctix 200 Bilder

Her har vi samlet noen eksempler på forskjellige fasader med Arctix 200.

Kontakt oss hvis du ønsker en adresse for en Arctix fasade i nærheten av deg.

Arctix 200

en gjennomfarget betongstein

Blokkene er farget overalt, med glatt eller lett strukturert overflate

Type godkjent av Sitac i henhold til BBR-seksjonen 6: 532, 5:63, 5: 631 og BKR seksjon 2: 111 (Bevis nr 1356 / 70)