Arctix 100 obrázky

Tu sme zhromaždili niekoľko príkladov rôznych fasád s Arctix 100.

Kontaktujte nás, ak chcete adresu pre a Arctix fasáda vo vašej blízkosti.

Arctix 100

Odvetrávaná fasáda - od roku 1970

Najstaršie schválenie typu vo Švédsku, Sitac č. 1356/70

V súčasnej dobe aj európske schválené
ETA 16 / 0847

Schválený systém do výšky budovy 100 metrov