Arctix 200 obrázky

Tu sme zhromaždili niekoľko príkladov rôznych fasád s Arctix 200.

Kontaktujte nás, ak chcete adresu pre a Arctix fasáda vo vašej blízkosti.

Arctix 200

farba cez betónový kameň

Bloky sú celé zafarbené s hladkým alebo mierne štruktúrovaným povrchom

Typ schválený spoločnosťou Sitac podľa časti BBR 6: 532, 5:63, 5: 631 a BKR časť 2: 111 (Dôkaz č 1356 / 70)