Parklex obrázky

Tu sme zhromaždili niekoľko príkladov rôznych fasád s Marmoroc Parklex.

Kontaktujte nás, ak chcete adresu pre a Parklex fasáda vo vašej blízkosti.

Fasádna doska veľkého formátu, s povrchovými vrstvami drevenej dyhy

Fasádne panely je možné dodať v piatich rôznych dýhách od prírodnej po tmavohnedú a s rôznymi štruktúrami povrchu

Určené pre vonkajšie a vnútorné fasády v nových a prestavbách bytových, kancelárskych, komerčných budov a ďalších