Arctix 100 Bilder

Här har vi samlat några exempel på olika fasader med Arctix 100.

Kontakta oss om du vill ha en adress till en Arctix fasad nära dig.

Arctix 100

Ventilerad fasad - sedan 1970

Sveriges äldsta typgodkännande, Sitac nr 1356/70

Numera också europeiskt godkänt
ETA 16 / 0847

Godkänt system upp till 100 meter byggnadshöjd