Parklex Prodema

Fasadbrädor med yttre yta av vattentätt träfaner för yttre och inre fasader, ett komplett fasadesystem, inklusive med isolering.

Produktbeskrivning
Parklex fasadskivor av märke har en yttre yta av träfanér på en kärna av cellulosafibrer och fenolharts, som komprimeras under högt tryck och värme.
Fasadbrädorna har stor slagtålighet och tål starkt solljus, regn, vind, snö och frost.
Brädor med böjd radie, slitsar eller perforeringar i olika mönster kan beställas.
Brädorna har brandmotståndsklassificering Bs1-d0 och FIRE 105 och miljöklassificering enligt Basta, Byggvarudeklarationen och Sunda Hus.

MÄTNINGAR - VIKT
Format: 2,440 × 1,220 mm. Specialformat max 2,750 × 1,220 mm, kan beställas för vissa faner.
Tjocklek: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 och 22 mm. Ytbehov: 26 - 50 mm inklusive monteringsprofil.
Brädorna väger c. 1.35 kg / m2 / mm eller c. 13.5 kg / m2 för 10 mm kartong.

UTSEENDE
Den yttre ytan har den naturliga och varierade kornen och färgen på fanret.
Det finns 9 olika färger för ytterfasader och 26 färger för invändig beklädnad (fasader och tak).

Fastigheter

BRAND
Uppfyller Bs1-d0 och FIRE 105.

MILJÖ
Miljöklassificering enligt Basta, Byggvarudeklarationen och Sunda Hus.

Planeringsriktlinjer
Fasadplåtarna fästs med skruvar eller lim på metall- eller träskenor för att skapa ett 20–30 mm luftutrymme mellan bräda och underlag.
Dold fäste för skruvar finns med tjocklekar 10 mm och mer. Ett komplett isoleringssystem finns tillgängligt för fasadisolering utifrån (se separat rapport på sidan på Marmoroc Support system).
Monteringsanvisningar och detaljritningar för avslutning av dörrar, fönster, hörn, fundament, takfot etc. kan beställas.

Fasadbräda i stort format, med ytskikt av träfanér

Fasadpanelerna kan levereras i fem olika faner, från naturliga till mörkbruna och med olika ytstrukturer

Avsedd för exteriör och interiör fasader i ny och ombyggnad av bostäder, kontor, kommersiella byggnader och mer