Brick Bilder


Här har vi samlat några exempel på olika fasader med Marmoroc Brick.

Kontakta oss om du vill ha en adress till en Brick fasad nära dig.

Marmoroc Brick

Fasadsten av
bränd lera

Ytan är slät med en matt lyster eller glaserade

Fasadstenen har hög frostbeständighet och är slagtålig